پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • ریاست
 • معاونت پژوهشی
 • معاونت آموزشی
 • معاونت اداری مالی
 • معاونت دانشجویی و فرهنگی


معرفی معاون
معرفی معاونت


کارشناسان واحدها


کمیته انضباطی


دانشجویی
فرهنگیimg_yw_news
سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷

آگهی مزایده

دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان  درنظر دارد.. ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷

آگهی مزایده

دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان در نظر دارد ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

برگزاری مسابقه نقاشی و عکاسی به مناسبت روز ملی هوای پاک

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان؛ مرکز تحقیقات آلودگی هوای پاک دانشکده بهداشت با همکاری روابط عمومی ستاد دانشگاه ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷

جلسه دیگر کمیته نظارت بر انجمن ها ی علمی دانشجویی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران؛ جلسه دیگری از کمیته نظارت بر انجمن های علمی ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷

دومین کنگره اختلالات خلقی برگزار می گردد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران؛ دومین کنگره اختلالات خلقی 24 تا 26 بهمن سال جاری ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷

اخبار و اطلاعیه های معاونت آموزشی

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

اطلاعیه های دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

. ..

ادامه...

 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم