-         دعوت به همکاری

-         از دانشجویان گرامی دعوت می شود تا درصورت تمایل به همکاری در کمیته، اسامی و درخواست خود را به اتاق کمیته تحقیقات دانشجویی(طبقه اول اتاق103) ویا دبیر کمیته تحویل دهند.