دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

مدیریت دانش و علم سنجی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

واحد علم سنجی با هدف سنجش وضعیت برون‏داد علمی- پژوهشی اعضای هیات علمی و کارشناسان انستیتو-دانشکده راه اندازی شده است. برونده پژوهشی شامل دو بخش تالیفات و نوآوری ها می باشد. تالیفات شامل مقالات چاپ شده در مجلات داخلی و خارجی، خلاصه مقالات ارائه شده در همایش ها و تالیف و ترجمه ی کتاب می شود. مقالات به چاپ رسیده در مجلات علمی مهم ترین بخش از امتیاز پژوهشی را تشکیل می دهد که هر یک بر اساس سایت نمایه کننده مقاله امتیاز متفاوتی می گیرد. بر اساس رده بندی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مقالات علمی از این نظر به پنج رده ی نوع یک ISI نوع دو Medline  / Pubmed نوع سه Chemical Abstract, Scopus , Biological Abstract, Embase,  ،نوع چهار در سایر نشریات تخصصی نمایه شده و نوع پنجم به مقالات علمی پژوهشی بدون نمایه، تقسیم بندی می شود.

محصولات پژوهشی که در راستای اولویت‌های پژوهشی انستیتو-دانشکده به خصوص روش های ارتقای بهداشت روان کشور و کاهش بار بیماری های روانی باشد، امتیاز ویژه ای خواهند گرفت. همچنین مقالات منتج از پایان‌نامه‌ها به طور ویژه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

در زمینه ی نوآوری هم علاوه بر اختراع و اکتشاف، آن دسته از محصولات پژوهشی که منجر به ارائه ی روش تازه ای در ارائه خدمات یا شکل گیری درمان های تازه ای برای اختلالات شوند واجد معیار نوآوری تلقی می شوند.

سامانه علم سنجی وزارت بهداشت ویژه اعضای هیات علمی کشورکد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 1128 بار   |   دفعات چاپ: 73 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر