دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

اولویتهای پژوهشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

اولویت‌های پژوهشی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان انستیتو روانپزشکی تهران

موضوعات سلامت روان

اولویت یک سلامت روان

اولویت دو سلامت روان

اختلالات روانی

 • اعتیاد
 • افسردگی
 • خودکشی
 • اختلالات اضطرابی و سازگاری
 • اختلال نقص توجه/بیش فعالی
 • اختلالات روان‌تنی
 • اسکیزوفرنیا و سایر اختلالات سایکوتیک
 • اختلال دوقطبی 

عوامل تعیین‌کننده

 •  خشونت خانگی و رفتارهای پرخاشگرانه
 • فشار روانی، تروما و بلایا
 • فقر و  بیکاری
 •  رفتارهای اجتماعی انحرافی بجز خشونت
 • وضع ناگوار عوامل روانشناختی سلامت روان
 • وضع ناگوار عوامل اجتماعی تعیین­ کننده سلامت روان
 • کیفیت زندگی

سیاست‌ها و خدمات سلامت روان

 • ادغام خدمات بهداشت روان در PHC
 • خدمات بهداشت روان شهری
 • خدمات سلامت روان اجتماع­نگر
 • خدمات فوریتی روانی 
 • ایجاد و گسترش شبکه حمایت اجتماعی
 •  روان‌درمانی‌ها و مشاوره
 • سلامت روان مدارس و آموزش مهارت‌های زندگی
 • فرزندپروری
 • تاب آوری
 • خدمات بستری روانپزشکی
 • توانبخشی و ادغام دوباره در اجتماع
 • قانون بهداشت روان 

جمعیت‌های خاص

 •  کودکان و نوجوانان
 • زنان آسیب‌پذیر
 • بیماران مزمن جسمی
 • بیماری­های همراه با انگ و تبعیض
 • خانواده­های آسیب­پذیر (خانواده­های تک سرپرست یا بد سرپرست، خانواده­های با عضو معتاد، معلولیت جسمی، بیماری و معلولیت جسمی یا روانی مزمن و یا زندانی و خانواده های ساکن در مناطق آسیب زا)
 •  فقرا
 • زندانیان 
 • اقلیت­ها (قومی/نژادی/ مذهبی /گرایش جنسی و ...)
 • مهاجران و پناهندگانکد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 1362 بار   |   دفعات چاپ: 69 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر