دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

فعالیت ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

فعالیت های کمیته ی تحقیقات دانشجویی دانشکده ی علوم رفتار و سلامت روان عبارتند از:

1.     تشکیل زیر گروه هایی در کمیته تحقیقات دانشکده با عنوان اختلالات خلقی ، اختلالات کودک، اختلالات شخصیت و بهداشت روان و...

2.     جلسات کمیته دانشکده با حضور سرپرست کمیته، خانم دکتر معماریان و دبیر کمیته و نماینده شورای مرکزی و اعضای اصلی هر دوشنبه در دفتر کمیته برگزار می شود.

3.     شرکت در کنگره تروما که درتاریخ17/11/95روز چهارشنبه در دانشگاه علوم پزشکی ارتش برگزار شد، دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان ، خانم سمیرا معصومیان به عنوان داور مقالات سخنرانی و خانم ندا واحد، نائب دبیر و نماینده شورای مرکزی کمیته ی تحقیقات دانشجویی دانشکده  به عنوان نماینده اجرایی در این کنگره حضور داشتند.

4.     کارگاه خانم لیلا محمدی با عنوان فرمول بندی روانپویشی در تاریخ 1/12/95 برگزار شد و ادامه این کارگاه روز دوشنبه 16/12/95 در دانشکده برگزار خواهد شد.

5.     تشکیل جلسه ی شورای پژوهشی مرکز هماهنگی در دانشگاه علوم پزشکی ایران برای بررسی طرح های پژوهشی کمیته ها در روز شنبه 26 فروردین در دانشگاه تشکیل شد که سرپرست کمیته ی تحقیقات دانشجویی دانشکده ی علوم رفتار و سلامت روان و دبیر کمیته خانم سمیرا معصومیان در این جلسه حاضر بودند و 13طرح تایید شده در دانشکده را در این جلسه عنوان کردند.

 

طرح های ارسال شده به دانشگاه در رنگینگ دوم سال 96

                                                 عنوان طرح
مقایسه نشانگرهای زمانی اعتیاد و به روز کردن حافظه فعال در سوء مصرف کنندگان مواد با افراد بهنجار
ناتوانی در کنترل حین خوردن و نشانگرهای روانشناختی تنظیم هیجان سوگیری درونی شده وزن کیفیت زندگی روایی و پایایی
بررسی اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر عقاید وسوسه انگیز آمادگی برای تغییر معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون
بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی آزمون ورزش کردن وسواسی بین نوجوانان 

طرح های ارائه شده به کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان در رنک اول سال 96

ردیف

عنوان طرح

1

بررسی نقش ویژگی های ناسازگارانه شخصیت بر میزان گرایش به مصرف مواد

2

بررسی نقش پیش بین سلامت معنوی در سلامت اجتماعی دانشجویان علوم پزشکی ایران سال 95-96

3

ارزیابی محتوای اطلاعات آنلاین فارسی زبان مرتبط با حوزه سوء مصرف مواد مخدر: وب سایت ها و سرویس اشتراک ویدئو آپارات

4

مقایسه فراوانی الگوی مصرف مواد در بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی و بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی

5

بررسی همبستگی صفات و اختلالات شخصیت و میزان ادراک درد گزارش شده

6

تاثیر درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

7

بررسی رابطه سلامت جنسی و سلامت معنوی در زنان مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی روان شناسی و روانپزشکی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان در سال 96

8

بررسی نقش ویژگی های شخصیتی و مشکلات تنظیم هیجان و سلامت روان در میزان گرایش به جراحی زیبایی

9

رابطه ی بین سبک مقابله ای، سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت و سیستم بازداری فعال سازی رفتاری با رشد پس از سانحه در مبتلایان سرطان سینه شهر تهران

10

ارزیابی مشکلات رفتاری در کودکان کاشت حلزون

11

اثرگذاری روابط ابژه و مکانیسم های دفاعی بر رشد پس از سانحه و ترس از تصویر بدنی در زنان نجات یافته از سرطان سینه شهر تهران

12

مقایسه ذهنیت های طرحواره ای و رویدادهای آسیب زای زندگی بین بیماران وسواسی با محتوای مذهبی و افراد مذهبی فاقد اختلال بالینی

13

رابطه بین مکانیزم دفاعی و سطح تحول ایگو با عود در مردان معتاد به مواد افیونی شهر تهران

6-  درتاریخ 20/2/96 کارگاه آموزشی نرم افزاراندنوت توسط خانم سمیه ضمیری نژاد برگزار شد.

7- در تاریخ 19/4/96 جلسه داوری طرح های پژوهشی ارائه شده به کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان با حضور دکتر ملکوتی و دکتر معماریان و دکتر حبیبی در دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده برگزار شدکد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 1197 بار   |   دفعات چاپ: 63 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر