دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت آموزشی
  • معاونت اداری مالی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی


معرفی معاون
معرفی معاونت


کارشناسان واحدها


کمیته انضباطی


دانشجویی
فرهنگی

بازدید علمی دانشجویان مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی ایران از برنامه های درمان و کاهش آسیب اعتیاد در ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | 
بازدید علمی دانشجویان مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی ایران از برنامه های درمان و کاهش آسیب اعتیاد در ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ
 
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران: بازدید علمی دانشجویان مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی ایران از برنامه های درمان و کاهش آسیب اعتیاد در ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ روز شنبه 14 بهمن سال جاری انجام شد.
دکتر محمدباقر صابری زفرقندی مدیر گروه اعتیاد دانشگاه در مورد هدف و نتایج  بازدید گفت:
در برنامه آموزشی دانشجویان مطالعات اعتیاد  نگاه  همه جانبه به مقوله اعتیاد مورد تاکید قرار گرفته است. در کنار جنبه زیستی  اعتیاد توجه به ابعاد روانی، اجتماعی و معنوی  اختلال اعتیاد  نیز حائز اهمیت فراوان است.
دانشجویان مطالعات اعتیاد لازم است  در مورد ابعاد روانشناختی و اجتماعی اعتیاد  مطالعه و تحقیق داشته باشند. زندان یکی از بخش های  مهم  در هر جامعه ای است. به دلیل بالا بودن جمعیت زندانیان در ایران  توجه نکردن به این مهم می تواند آسیب های جدی بهداشتی و جامعه شناختی را به دنبال داشته باشد. محیط زندان محل  زندگی   است . محل زندگی افرادی که مجبور هستند  سال های متمادی  در کنار سایرین باشند. افرادی که ممکن است هیچکونه تناسب  فرهنگی، مذهبی و فردی با هم نداشته باشند.
در چنین محیط هایی  مواد مخدر و ناملایمات و اختلالات روانی  موضوعی شایع و جدی است. توسعه  مصرف مواد به شیوه پرخطر و رفتار های پرخطر دیگر    در فضای زندان مورد انتظار است. لذا طراحی  برنامه هایی که خصوصا در پیشگیری، درمان و کاهش آسیب  اعتیاد  کار ساز باشد لازمه  محیط های زندان است.
از سالها قبل برای جلوگیری و کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد در محیط زندان برنامه های منحصر به فرد و قابل تقدیری  در دستور کار سازمان زندان های کشور قرار گرفته است. این برنامه تحقیقا نقش بی بدیلی در کنترل و به حداقل رسانیدن  خطرات و آسیب های اعتیاد در بین زندانیان و در نهایت خانواده های آنان داشته است.
آشنایی دانشجویان با روند کار و ملاحظه کمی و کیفی این برنامه از ضروریات اجتناب ناپذیر دوره آموزشی است.
جا دارد از مسوولین محترم سازمان زندانها، مقامات محترم قضایی و خصوصا  مسولین  ندامتگاه که امکان این گونه بازدید ها را برای دانش پژوهان  و اساتید دانشگاه فراهم کرده و  مساعدت لازم برای  این کار را مبذول داشته اند صمیمانه سپاسگزاری نمایم.  
نکته ای که دراینگونه بازدید های علمی  در ابتدا مورد توجه قرار می گیرد حجم بالای زندانیان در مقایسه با فضای فیزیکی است لذا پیشنهاد می شود در برنامه های آموزشی قضات محترم  به نحو مقتضی استفاده از مجازات های جایگزین زندان مورد تاکید قرار گیرد. بازبینی و متناسب کردن قوانین در راستای متناسب سازی مجازات با جرم و حتی المقدور جایگزینی مجازات زندان با سایر مجازات ها یک ضرورت قضایی به نظر می رسد.
بدیهی است که خدمات بهداشتی و درمانی  و خصوصا  خدمات روان شناختی و درمان و کاهش آسیب اعتیاد  که در زندان های کشور ارائه می گردد در نوع خود و در مقایسه با سایر کشور ها  بی نظیر و یا کم نظیر است ولی  حجم بالای زندانیان می تواند همه اینگونه خدمات را کم اثر نماید.
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی همچون گذشته آمادگی همکاری  با مسوولین محترم سازمان زندان ها  را دارد تا در زمینه ارائه هرگونه خدمات علمی و پژوهشی  به کاهش برخی ناکاستی ها و ارتقای برنامه های مفید  در حوزه سلامت برای زندانیان و خانواده آنها  کمک نماید.
بازدید علمی دانشجویان مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی ایران از برنامه های درمان و کاهش آسیب اعتیاد در ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ
 
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران: بازدید علمی دانشجویان مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی ایران از برنامه های درمان و کاهش آسیب اعتیاد در ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ روز شنبه 14 بهمن سال جاری انجام شد.
دکتر محمدباقر صابری زفرقندی مدیر گروه اعتیاد دانشگاه در مورد هدف و نتایج  بازدید گفت:
در برنامه آموزشی دانشجویان مطالعات اعتیاد  نگاه  همه جانبه به مقوله اعتیاد مورد تاکید قرار گرفته است. در کنار جنبه زیستی  اعتیاد توجه به ابعاد روانی، اجتماعی و معنوی  اختلال اعتیاد  نیز حائز اهمیت فراوان است.
دانشجویان مطالعات اعتیاد لازم است  در مورد ابعاد روانشناختی و اجتماعی اعتیاد  مطالعه و تحقیق داشته باشند. زندان یکی از بخش های  مهم  در هر جامعه ای است. به دلیل بالا بودن جمعیت زندانیان در ایران  توجه نکردن به این مهم می تواند آسیب های جدی بهداشتی و جامعه شناختی را به دنبال داشته باشد. محیط زندان محل  زندگی   است . محل زندگی افرادی که مجبور هستند  سال های متمادی  در کنار سایرین باشند. افرادی که ه ممکن است هیچکونه تناسب  فرهنگی، مذهبی و فردی با هم نداشته باشند.
در چنین محیط هایی  مواد مخدر و ناملایمات و اختلالات روانی  موضوعی شایع و جدی است. توسعه  مصرف مواد به شیوه پرخطر و رفتار های پرخطر دیگر    در فضای زندان مورد انتظار است. لذا طراحی  برنامه هایی که خصوصا در پیشگیری، درمان و کاهش آسیب  اعتیاد  کار ساز باشد لازمه  محیط های زندان است.
از سالها قبل برای جلوگیری و کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد در محیط زندان برنامه های منحصر به فرد و قابل تقدیری  در دستور کار سازمان زندان های کشور قرار گرفته است. این برنامه تحقیقا نقش بی بدیلی در کنترل و به حداقل رسانیدن  خطرات و آسیب های اعتیاد در بین زندانیان و در نهایت خانواده های آنان داشته است.
آشنایی دانشجویان با روند کار و ملاحظه کمی و کیفی این برنامه از ضروریات اجتناب ناپذیر دوره آموزشی است.
جا دارد از مسوولین محترم سازمان زندانها، مقامات محترم قضایی و خصوصا  مسولین  ندامتگاه که امکان این گونه بازدید ها را برای دانش پژوهان  و اساتید دانشگاه فراهم کرده و  مساعدت لازم برای  این کار را مبذول داشته اند صمیمانه سپاسگزاری نمایم.  
نکته ای که دراینگونه بازدید های علمی  در ابتدا مورد توجه قرار می گیرد حجم بالای زندانیان در مقایسه با فضای فیزیکی است لذا پیشنهاد می شود در برنامه های آموزشی قضات محترم  به نحو مقتضی استفاده از مجازات های جایگزین زندان مورد تاکید قرار گیرد. بازبینی و متناسب کردن قوانین در راستای متناسب سازی مجازات با جرم و حتی المقدور جایگزینی مجازات زندان با سایر مجازات ها یک ضرورت قضایی به نظر می رسد.
بدیهی است که خدمات بهداشتی و درمانی  و خصوصا  خدمات روان شناختی و درمان و کاهش آسیب اعتیاد  که در زندان های کشور ارائه می گردد در نوع خود و در مقایسه با سایر کشور ها  بی نظیر و یا کم نظیر است ولی  حجم بالای زندانیان می تواند همه اینگونه خدمات را کم اثر نماید.
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی همچون گذشته آمادگی همکاری  با مسوولین محترم سازمان زندان ها  را دارد تا در زمینه ارائه هرگونه خدمات علمی و پژوهشی  به کاهش برخی ناکاستی ها و ارتقای برنامه های مفید  در حوزه سلامت برای زندانیان و خانواده آنها  کمک نماید.
 


CAPTCHA code

دفعات مشاهده: 581 بار   |   دفعات چاپ: 34 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر