دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت آموزشی
  • معاونت اداری مالی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی


معرفی معاون
معرفی معاونت


کارشناسان واحدها


کمیته انضباطی


دانشجویی
فرهنگی

برگزاری جلسه گزارش پایان نامه نازنین شهبازی دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۵ | 

جلسه گزارش پایان نامه نازنین شهبازی دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران؛ این جلسه روز دوشنبه 15 مهر ماه سال جاری با حضور دکتر فهمیه لواسانی (استاد راهنما)، دکتر حسین راغفر ودکتر صالحه مرتضوی (اساتید مشاور)، دکتر محمود دهقانی و دکتر احمد عاشوری (اساتید داور) و جمعی از دانشجویان در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان تشکیل شد.
در پایان نامه «تبیین روان-تحلیلی ویژگی های کلیدی شخصیت در طبقات اجتماعی در بستر نئولیبرالیسم ایرانی» عوامل فرهنگی و اجتماعی از مهمترین عوامل ایجاد روان نژندی در نظر گرفته شده اند و اگرچه که واکنش های روان-نژند از لحاظ ظاهری متفاوتند، با این حال محرک و مسبب این واکنش ها می تواند مشترک باشد. شخصیت روان-نژند زمانه ما یک طرح کلی و مشترک در همه ادوار تاریخی نیست، بلکه چنین وجود اشتراکی به چارچوب فرهنگی و اجتماعی بستگی دارد.
در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از نظریات روان-تحلیلی (بیشتر با تمرکز بر نظریه ملانی کلاین) به تبیین ویژگی های کلیدی شخصیت پرداخت که در بستر اقتصاد سیاسی ایران تولید و بازتولید می شود. نتایج حاصله گویای احساس نا امنی افراد در این بستر و روی آوردن آنها به دفاع های متعلق به موضع پارانوید-اسکیزویید است. در این وضعیت تقابل آسیب و گزند میان شهروندان با یکدیگر و میان شهروندان با نظم اجتماعی وجود دارد. همچنین، نظم اقتصادی فعلی بر رقابت فردی تاکید می کند و افراد در کشمکشی مداوم سعی دارند از یکدیگر پیشی بگیرند و بر هم پیروز گردند و در این میدان رقابت، نفع هر فرد در مقابل نفع دیگری قرار می گیرد و این موجب بروز دشمنی و خصومت میان افراد شده و هر فرد رقیب فرد دیگر محسوب می شود.

خبرنگار: زهرا خوشقدم
تهیه عکس: سید حسین سید محمدی
CAPTCHA

دفعات مشاهده: 230 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر