پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • ریاست
 • معاونت پژوهشی
 • معاونت آموزشی
 • معاونت اداری مالی
 • معاونت دانشجویی و فرهنگی


معرفی معاون
معرفی معاونت


کارشناسان واحدها


کمیته انضباطی


دانشجویی
فرهنگی
img_yw_news
سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸

جلسه هماهنگی بالینی بین گروه روانپزشکی و روانشناسی در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

جلسه هماهنگی بالینی بین گروه روانپزشکی و روانشناسی در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد. ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸

جلسه برنامه ریزی برگزاری کارگاه رسانه و پیشگیری از خودکشی در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

جلسه برنامه ریزی برگزاری کارگاه رسانه و پیشگیری از خودکشی در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد. ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸

برگزاری جلسه هارد کیس مربوط به کانون پیشکسوتان در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

جلسه هارد کیس مربوط به کانون پیشکسوتان با حضور دبیر علمی کانون پیشکسوتان دکتر جعفر بوالهری استاد پیشکسوت سلامت روان کشور در سالن اجتماعات دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد. ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸

برگزاری سومین جلسه کانون پیشکسوتان در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

سومین جلسه کانون پیشکسوتان در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد. ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸

برگزاری آخرین جلسه کارگاه آموزشی"زوج درمانی" در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

آخرین جلسه کارگاه  آموزشی "زوج درمانی" با تدریس دکتر فرشاد شیبانی و دکتر کمیل زاهدی تجریشی از اعضای هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد. ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

اطلاعیه های دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

  ..

ادامه...
img_yw_news
جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

اخبار و اطلاعیه های معاونت آموزشی

..

ادامه...

 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم