دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

هسته اعتیاد فعالیتها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | 
صورت جلسه هسته اعتیاد
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
تاریخ برگزاری جلسه :6 /10/96 ساعت برگزاری: 13
حاضرین جلسه:
دکتر محمدباقر صابری زفرقندی ،هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مسئول هسته اعتیاد
دکتر رضا آرزومندان،هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و دستیار هسته اعتیاد
ندا واحد،دبیر هسته
دستور جلسه:
مرور اهداف و وظایف
بررسی طرح های ارائه شده
تعیین خانم ندا واحد به عنوان دبیر و مسئول هماهنگی های هسته اعتیاد
بروز رسانی وب سایت مربوط به هسته
 
مصوبات:
در جلسه ای که درتاریخ 6/10/96 برگزار شد، طرح های ارائه شده به هسته مورد بررسی قرار گرفت ، دبیر و مسئول هماهنگی تعیین و تمام پروژه ها و اخبار مربوطه در قسمت مربوط به فعالیت ها در هسته اعتیاد در وبسایت دانشکده بارگذاری شد.
 
  پی نوشت:  عناوین طرح های بررسی شده در زیر پیوست شده است.
 
 
عناوین طرح های ارائه شده به هسته اعتیاد
 • بررسی نقش درمانی مینوسیکلین بر نقایص شناختی ناشی از مصرف مت آمفتامین در انسان ( مجری: دکتر صابری- دکتر آرزومندان)
 •  بررسی نقش پاداش سکس (Sex Reward) و محرومیت جنسی (Sexuall deprivation) بر پاداش القاء شده (Acquisition)، ماندگاری پاداش (Extinction) و بازگشت به مصرف (Reinstatement) مورفین در رت
( مجری: دکتر ارزومندان- دکتر ریاحی)
 • بررسی نقش عوامل شخصیتی، سطوح کارکرد شخصیت،حوادث استرس زای زندگی و راهبردهای تنظیم هیجانی در سومصرف چندگانه و شدت وابستگی (مجری : دکتر امینی)
 • بررسی شیوع مصرف مواد در رانندگان مصدوم مراجعه کنندهبه مراگز اورژانس قزوین ( مجری : دکتر امینی)
 • بررسی نقش نشانگان درونی سازی شده و برونی سازیشده و انزوای اجتماعی بر میزان گرایش به اینترنت و فضایمجازی در دختران دبیرستانی (مجری : دکتر امینی)
 • بررسی اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر عقاید وسوسه انگیز و آمادگی برای تغییر در معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون (استاد ناظر: دکتر امینی)
 • ارزیابی محتوایی اطلاعات آنلاین فارسی زبان مرتبط با سوء مصرف مواد مخدر: وب سایت¬ها و سرویس اشتراک ویدیو آپارات (استاد ناظر: دکتر آرزومندان)
 • ساخت و اعتباریابی مقیاس هزینه فایده درمان نگهدارنده با متادون در مراکز درمان اعتیاد شهر تهران (مجری : دکتر صابری)
 • هنجاریابی و بررسی ویژگی­های روانسنجی نسخه فارسی- فرم تعدیل شده شاخص شدت اعتیاد (مجری :  دکتر صابری)
 • بررسی هزینه-اثربخشی درمان های نگهدارنده با داروهای آگونیست در مراکز درمان اعتیاد شهر تهران (مجری : دکتر صابری)
 • مقایسه نشانگرهای زمانی اعتیاد و به روز کردن حافظه فعال در سوء مصرف کنندگان متآمفتامین با معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون ( استاد ناظر: دکتر حبیبی)
 
 

دفعات مشاهده: 663 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر