دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اهداف و برنامه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

-      ژورنال کلاب و سخنرانی فصلی توسط اساتید و دستیاران روانپزشکی

-      مشاوره، راهنمایی و اجرای طرح‌های پژوهشی و پایان نامه‌های دستیاری، دانشجویی و کارشناسی ارشد و دکترای روانشناسی بالینی

-      برگزاری کارگاه‌های آموزشی به منظور تربیت مربی و پژوهشگر

-      مشارکت در برگزاری کنگره‌های علمی و طرح‌های ملی

داوری علمی طرح‌ها و پایان‌نامه‌ها