دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اهداف و برنامه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

-        يك كارگاه آشنايي با مفاهيم و ابزارهاي مورد استفاده در حوزه عصب‌شناختي در مركز تحقيقات برگزار شد.

-        دو پروژه ثبت شده در سامانه ستاد علوم و فنون شناختي

دو پايان نامه دستياري در زمينه عصب‌شناختي در دست اجرا