دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

درمانگاه درمان اعتیاد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

مرکز آموزشی و درمانی سوء مصرف مواد انستیتو روانپزشکي تهران يک مرکز آموزشي، پژوهشي و درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي ایران است

که از سال1389 به طور رسمي شروع به فعاليت نموده و خدمات عمده اي را در واحدهاي روانپزشکي و روانشناسي باليني ارايه مي نمايد .

مراجعين بعد از طي کردن مراحل پذيرش، توسط تيم تخصصي درمان مشتمل بر روانپزشک و روانشناس باليني مورد ارزيابي و درمان قرار مي گيرند .

خدمات درمانی:شامل درمان های دارویی و غیردارویی مثل درمان با بوپرنورفین، متادون، درمان روانشناختی، گروه درمانی و موسیقی درمانی  می باشد. افراد وابسته به الکل، مواد افیونی، محرک ها و سایر مواد می توانند از خدمات این مرکز بهرمند گردند.

هزينه ها: هزينه هاي اخذ شده در این مرکز طبق تعرفه هاي مصوب وزارت بهداشت و درمان و دولتی مي باشد.

  هدف از ارائه خدمات درماني در مرکز آموزشی و درمانی سوء مصرف مواد انستيتو روانپزشکي تهران ياري رساندن به مراجعين است تا بتوانند احساسات، رفتارها و افکار خود را پذيرفته يا تغيير دهند تا از شيوه هاي بهتري براي سازگاري و حل نمودن فشارهاي روحي استفاده کنند و از اين طريق ارتباط موثر تري با محيط خود و ساير افراد برقرار سازند. اين خدمات کاملا محرمانه بوده و مراجعين مي توانند طي جلسات درمان به تجزيه و تحليل احساسات، رفتارها و افکار خود بپردازند . درمان دارویی(شامل درمان اختلا لات ناشی از اعتیاد، درمان علائم ترک و وسوسه، درمان انواع اعتیاد به الکل، تریاک و مشتقات آن؛ انواع مخدرها و محرکها مانند شیشه و حشیش وسیگار و......)و درمان غیر دارویی و مشاوره به طور هم زمان انجام میگیرد تا مراجععین در کو


دفعات مشاهده: 1350 بار   |   دفعات چاپ: 69 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر