دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

واحد پژوهش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
شرکت در کارگاه­ها
 یکی از وظایف معاونت پژوهشی برگزاری کارگاه­های آموزشی جهت اعضاء هیأت علمی و دانشجویان می­باشد و این معاونت موفق به برگزاری 5 کارگاه در سال 94 و 15 کارگاه در سال 95 بوده است.
متأسفانه با وجود این که این معاونت در پایان هر سال قبل از برنامه­ریزی کارگاه­ها برای سال بعد اقدام به نیازسنجی از مدیران گروه­های آموزشی دانشکده می­نماید حضور اعضاء هیأت علمی دانشکده علیرغم رایگان بودن کارگاه­ها کمرنگ می­باشد، لذا پیشنهاد می­گردد:
1- در برنامه­ریزی کارگاه­های آتی زمانی برای دریافت امتیاز بازآموزی کارگاه­های معاونت پژوهشی در نظر گرفته شود تا شاید امتیاز معنوی بتواند باعت جذب اعضاء هیئت علمی در این کارگاه­ها گردد.
2-   در هنگام تنظیم زمان کارگاه، با مدیران گروه­های آموزشی نیز مذاکره گردد.
3-   در انتخاب مدرس برای کارگاه­ها از نظارت اعضاء هیئت علمی استفاده شود.
4-   و یا برگزاری کارگاه­ها به صورت مجازی صورت گیرد.
 
استفاده از ایمیل IUMS
  • علیرغم اینکه تمامی اعضاء هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران دارای ایمیل IUMS می­باشند ولی بعضاً مشاهده شده برخی از پژوهشگران هنوز از ایمیل Yahoo یا Gmail استفاده می­کنند جهت ایجاد انگیزه پیشنهاد می­گردد این معاونت هنگام اطلاع رسانی­ها از ایمیل IUMS اختصاصی­ خود استفاده نماید.
 
نحوه انتخاب نشریه در Scopus جهت ثبت مقالات علمی
  • 37448  نشریه تحت پوشش در Scopus  می­باشند 304 نشریه در حیطه روانشناسی و 165 نشریه در حیطه روانپزشکی می­باشد که عناوین آن در بخش sources قابل مشاهده می­باشد و می­توان موضوعات مورد نظر را در حیطه­های مذکور جستجو و CiteScore نشریات مرتبط را در آن حیطه مقایسه و انتخاب نمود.
  • معادل  impact factor در IsI    ، CiteScore  در Scopus می­باشد.


علاوه بر ثبت پایان­نامه­های دانشجویی دانشکده توسط این معاونت جهت دریافت تأییدیه اخلاقی و تنظیم قرارداد، گاهاً تفاهم­نامه­هایی بین دانشکده با دانشکده­های دیگر منعقد می­گردد مبنی بر اینکه دانشجویان چند ترم از دروس خود را در این دانشکده بگذرانند، و این امکان وجود دارد که ترم آخر را شامل شود، برای صحت این موضوع باید ابتدا از واحد آموزش دانشکده تفاهم­نامه دریافت گردد و در صورت لحاظ شدن ترم آخر در تفاهم­نامه مانند دیگر دانشجویان عمل نمود. مثال: دانشجویان رشته mph که جزء گروه­های آموزشی دانشکده نیست و طبق تفاهم نامه با دانشکده بهداشت دو ترم آخر را در این دانشکده می­گذرانند.
 

دفعات مشاهده: 1081 بار   |   دفعات چاپ: 78 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر