دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت آموزشی
  • معاونت اداری مالی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی


معرفی معاون
معرفی معاونت


کارشناسان واحدها


کمیته انضباطی


دانشجویی
فرهنگی

برگزاری جلسه گزارش پایان نامه ام البنین هژبرخواه دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت روان در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۱ | 

جلسه گزارش پایان نامه ام البنین هژبرخواه دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت روان در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران؛ این جلسه روز دوشنبه 20 آبان ماه سال جاری با حضور دکتر شهربانو قهاری (استادراهنما)، دکتر نادره معماریان و دکتر مژگان لطفی (اساتیدمشاور)، دکتر اصغر اصغرنژاد فرید و دکتر محمدرضا پیرمرادی (اساتید داور) و جمعی از دانشجویان در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان تشکیل شد.
در گزارش این پایان نامه با عنوان "مقایسه رابطه والد- فرزندی، سبک های هویت در نوجوانان تک فرزند با چندفرزند"  به نوع روابط والد- فرزندی و نوع سبک هویت نوجوانان  و مقایسه این دو در نوجوانان تک فرزند و چندفرزند که در پیشبرد و زندگی بزرگسالی آنان نقش دارد اشاره شده است.
این بررسی نشان داد که بین نوجوانان چندفرزند و تک فرزند دختر و پسر در متغیر روابط والد-فرزندی تفاوت معنی داری وجود ندارد.
همچنین در متغیر سبک هویت نمره بعد اجتنابی (عدم رویارویی با هویت شخصی) در بین افراد مونث و مذکر با هم تفاوت دارند.
در این مطالعه محققان به این نتیجه رسیدند که تاثیر جداگانه متغیر فرزند تنها بر بعد اجتنابی از سبک های هویتی معنی دار می باشد، یعنی به لحاظ آماری میانگین نمره بعد اجتنابی در بین طبقات فرزند با هم تفاوت دارند، اما تعامل بین دو متغیر فرزند و جنسیت و تاثیر همزمان این دو متغیر مستقل تنها بر بعد اطلاعاتی از سبک های هویتی معنی دار می باشد.
با توجه به نتایج فوق در مطالعه حاضر، بررسی های بیشتر در این زمینه نیاز است و نتیجه پژوهش حاضر می تواند در جهت ارتقای سایر پژوهش ها مفید و کاربردی واقع شود.

خبرنگار: زهرا خوشقدم
تهیه عکس: سید حسین سید محمدی


دفعات مشاهده: 20 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کارگاه «روش تحقیق» در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۰ | 


جلسه دیگری از کارگاه "روش تحقیق" با تدریس دکتر محسن شتی، متخصص اپیدمیولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران؛ این کارگاه روز دوشنبه 20 آبان با حضور دکتر شریعت رئیس دانشکده، دکتر آرزومندان معاون پژوهشی دانشکده و اعضای هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، بیمارستان ایران و مرکز آموزشی درمانی رسول اکرم در سالن تالار اندیشه دانشکده تشکیل گردید.
هدف از برگزاری این کارگاه ارتقاء سطح علمی اعضا هیئت علمی در انجام امور پزوهشی بود.

تهیه عکس: سیدحسین سیدمحمدی


دفعات مشاهده: 30 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری جلسه معاون آموزشی و اعضای آموزش با دانشجویان جدید الورود در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۰ | 

جلسه معاون آموزشی و اعضای آموزش با دانشجویان جدید الورود در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران؛ این جلسه روز دوشنبه 20 آبان ماه سال جاری با حضور دکتر عباس رمضانی فرانی معاون آموزشی دانشکده و خانم مهستی حق شناس مسئول اداره آموزش، اعضای آموزش و دانشجویان جدیدالورود در سالن اجتماعات دانشکده تشکیل شد.
در این نشست دکتر رمضانی و خانم حق شناس در خصوص موارد مربوط به امور آموزشی و پژوهشی از شروع دوره تحصیلی تا فراغت توضیح دادند، همچنین به معرفی کارشناسان اداره آموزش، دفتر مطالعات و توسعه آموزش پرداختند و سایت معاونت آموزشی را برای دانشجویان تشریح کردند.

خبرنگار: زهرا خوشقدم
تهیه عکس: سیدحسین سیدمحمدی


دفعات مشاهده: 33 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری پنل سخنرانی در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۲۰ | 

پنل سخنرانی هفتگی توسط دکتر جعفر بوالهری، دکتر مهدی نصر اصفهانی و آقای مهرداد کاظم‌زاده عطوفی در سالن اجتماعات دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران؛ در این پنل سخنرانی که روز دوشنبه 20 آبان ماه سال جاری تشکیل شد، در مورد چالش‌های ارزیابی سلامت معنوی بحث و گفتگو صورت گرفت.

تهیه عکس: سید حسین سید محمدی


 

دفعات مشاهده: 36 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری جلسه شورای دانشکده در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۹ | 


جلسه شورای دانشکده در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران؛ این جلسه روز یکشنبه 19 آبان ماه سال جاری با حضور دکتر سیدوحید شریعت رئیس دانشکده، دکتر رضا آرزومندان معاون پژوهشی دانشکده، دکتر عباس رمضانی فرانی معاون آموزشی دانشکده، آقای مهرداد کاظم زاده عطوفی معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده، دکتر فرزاد قضائی پور معاون اداری مالی دانشکده و دکتر محمدباقر صابری زفرقندی مسئول کلینیک تخصصی دانشکده در سالن مدیریت دانشکده تشکیل شد.
هدف از برگزاری این جلسه بررسی درخواست ها، نیازها، مشکلات و اهداف دانشکده بود.

تهیه عکس: سیدحسین سیدمحمدی

 

دفعات مشاهده: 15 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر