دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesدر حال اجرا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۵ | 

طرح های در حال اجرا

بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین و اقدام به خودکشی در جمعیت ایرانی

دکتر رحیمی مقدم

اثربخشی آموزش مهارت های ذهن آگاهی بر عملکرد ورزشی دانشجویان دختر ورزشکار

دکتر دهقانی

مدل‌سازی عوامل روانی-اجتماعی نشانه‌های اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان دانشگاه های دولتی سراسر شهر تهران

دکتر رمضانی

مرور سیستماتیک و متاآنالیز کارآمدی پروتکل یکپارچه برای اختلال¬های هیجانی

دکتر لطفی

بررسی روایی و پایایی نسخه کوتاه پرسشنامه ذهنیت طرحواره ای

دکتر قهاری

بررسی ارتباط پاداش سکس (Sex reward) و محرومیت جنسی (Sexual deprivation) با پاداش القاء شده (Acquisition)، مانده گاری پاداش (Extinction) و بازگشت به مصرف (Reinstatement) مورفین در رت

دکتر آرزومندان

بررسی نقش متغیرهای بالینی در پیش بینی اقدام به خودکشی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک

دکتر غرایی

بررسی وضعیت ترجمان دانش مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران با استفاده از ابزار خود ارزیابی سازمان های تولید کننده دانش

دکتر تورانی

ارزشیابی برنامه های کاهش آسیب در مراکز کاهش آسیب اعتیاد (DIC) وابسته به دانشگاه ایران

دکتر روشن پژوه

بررسی میزان شیوع اختلال دمانس در میان بیماران سالمندبستری در بخش های بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)

دکتر شریعتی

تبیین مفهوم شخصیت از منظر قرآن کریم: یک تحلیل محتوای کیفی

دکتر معماریان

ترجمه، انطباق و بررسی ویژگی¬های روانسنجی پرسشنامه شخصیت بر اساس ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (PID-5) در جمعیت عمومی

دکتر لطفی

طراحی مدل ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر ریماز

بررسی نقش برخی مولفه های شناختی، فراشناختی و فراهیجانی در پیش بینی پریشانی هیجانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال تحصیلی 95-94

دکتر اصغرنژاد

روایی تشخیصی ابزار کامپیوتری IVA براساس چک لیست رفتاری کودک (CBCL) جهت تشخیص ADHD درکودکان

دکتر پیرمرادی

بررسی رابطه الگوی روابط ابژه، سبک های دلبستگی و حساسیت بین فردی با شکست عشقی در دانشجویان

دکتر عاشوری

بررسی مقدماتی ساختار عاملی و ویژگی¬های روان¬سنجی مقیاس چندبعدی جدید ارزیابی افسردگی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی

دکتر عاشوری

ارتباط بین سبک های فرزند پروری ادراک شده، سبک های دلبستگی و سبک های هویتی با شدت افسردگی در نوجوانان

دکتر غرایی

بررسی تفاوتهای شخصیتی بین دو گروه بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا با پذیرش دارویی مطلوب و نامطلوب بر اساس تئوری شخصیت کلونینج

دکتر کشاورز

مقایسه صفات شخصیتی، آسیب روانی و سبک های فرزند پروری در بین مادران دو گروه کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی(اضطراب جدایی،اضطراب اجتماعی، اضطراب فرگیر) و اختلال وسواسی جبری همراه با گروه کنترل

دکتر شوشتری

مطالعه کیفی نیازهای روانی همسران بیماران مبتلا به اختلال مصرف مواد

دکتر احمدخانیها

بررسی طرحواره های ناسازگار در افراد مبتلا به اختلالات اضطرابی و مقایسه ی آن با گروه کنترل

دکتر دهقانی

مقایسه سطح سرمی ویتامین D، کلسیم، فسفر و پاراتورمون در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، اپیزود حاد مانیای سایکوتیک، اختلال سایکوتیک ناشی از متامفتامین با گروه کنترل

دکر احمدخانیها

مقایسه سلامت روان و رفتارهای پرخطر در فرزندان افراد سو مصرف کننده¬ی مواد و افراد غیر سوء مصرف کننده¬ی مواد

دکتر احمدخانیها

مقایسه کارکردهای اجرایی و حافظه کلامی و غیر کلامی در بیماران مبتلا به اختلال بدشکل انگاری بدن با بیماران مبتلا به اختلال وسواس _ اجباری

دکتر اصغرنژاد

مقایسه رضایت تصویر بدنی، راهبرد های مقابله ای تصویر بدنی و نشانه شناسی روانشناختی در متقاضیان جراحی زیبایی و گروه کنترل

دکتر اصغرنژاد

مقایسه روابط ابژه، رشدایگو و مکانیسم های دفاعی در اختلال شخصیت وسواسی اجباری، اختلال شخصیت مرزی و گروه فاقد اختلال شخصیت و سندرم بالینی

دکتر دهقانی


دفعات مشاهده: 1771 بار   |   دفعات چاپ: 111 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر