دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

طرح های خاتمه یافته اخیر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۵ | 

طرح های خاتمه یافته اخیر

مجری

1

بررسی رابطه میان ابعاد سرشتی و منشی شخصیت با راهبردهای تنطیم هیجانی افراد مبتلا به اختلالات هیجانی

دکتر لطفی

2

تبیین محتوای جلسات مشاوره معنوی برای بیماران مبتلا به سرطانِ تحت شیمی درمانی : یک مطالعه کیفی موردی

دکتر معماریان

3

مقایسه میزان شیوع مشکلات خودکارآمدی جنسی -کنشوری نعوظی و طرحواره های شناختی مرتبط با آن در مردان مبتلا به اختلال وابستگی به مواد افیونی با مردان عادی شهر تهران

دکتر صابری

4

هنجاریابی و بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه ی نشخوار فکری مشترک (CRQ)در یک نمونه ی نوجوان ایرانی

دکتر عاقبتی

5

طبقه بندی بالینی سوء مصرف کنندگان مواد براساس شدت وابستگی به مواد، شخصیت و نشانه های روانی

دکتر صابری

6

مقایسه ی کنترل تکانه ونظم بخشی هیجانی در افرادمبتلا به اختلال وابستگی به مواد افیونی، اعتیاد به اینترنت، اعتیاد به غذا و گروه کنترل

دکتر اصغرنژاد

7

هنجاریابی و بررسی ساختار عاملی آزمون تکمیل جمله دانشگاه واشینگتون(WUSCT) در دانشجویان دآنشگآه های شهر تهران (پرسشنامه سطح تحول من لووینگر)

دکتر دهقانی

8

مقیاس¬های پرسشنامۀ چندوجهی شخصیتی مینه¬سوتا-نوجوان در نوجوانان ساکن کانون اصلاح و تربیت با دانش¬آموزان مدارس عادی

دکتر غرایی


دفعات مشاهده: 1202 بار   |   دفعات چاپ: 74 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر