دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

گروه روانشناسی بالینی(cv)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

اعضای گروه روانشناسی  

  ردیف

  نام و نام خانوادگی

  رتبه علمی

سمت اجرایی

  پست الکترونیکی

  1

  دکتر محمد کاظم عاطف وحید

 دانشیار

 معاون آموزشی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

  kazemv@yahoo.com

  2

  دکتر بهروز بیرشک

  دانشیار

عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان Birashk.b@iums.ac.ir

  3

  دکتر علی اصغر اصغر نژاد فرید

  دانشیار

عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان

 

  4

  دکتر بنفشه غرایی

  دانشیار

مدیر گروه روانشناسی بالینی و جانشین معاون آموزشی دانشکده

 Gharraee.b@iums.ac.ir

5 دکتر محمد رضا پیرمرادی استادیار عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان                 Pirmoradi.mr@iums.ac.ir
6 دکتر اسماء عاقبتی استادیار عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان                 Aghebati.a@iums.ac.ir
7 دکتر احمد عاشوری استادیار عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان Ashouri.a@iums.ac.ir
8 دکتر فهیمه فتحعلی لواسانی استادیار عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان                 Lavasani.f@iums.ac.ir
9 دکتر محمود دهقانی استادیار عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان                 Dehghani.m@iums.ac.ir
10 دکتر عباس رمضانی فرانی استادیار عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان ramezanifarani@iums.ac.ir

 


طرح دوره دروس ارائه شده گروه روانشناسی بالینی ارشد و دکترا نیمسال اول


اصول اخلاق حرفه ای ارشد

اصول اخلاق حرفه ای دکترا

آمارپیشرفته در روانشناسی بالینی

بهداشت روان

درمان شناختی رفتاری 1

درمان شناختی رفتاری 2 دکتری

زوج درمانی

سایکوفاماکو دکتری

نقدو نظریه ها و دیدگاههای شخصیت


گروه درمانی


 


دفعات مشاهده: 4111 بار   |   دفعات چاپ: 58 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر