دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت آموزشی
  • معاونت اداری مالی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی


معرفی معاون
معرفی معاونت


کارشناسان واحدها


کمیته انضباطی


دانشجویی
فرهنگی

گروه جامعه نگر CMHC

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
اسامی اساتید گروه روانپزشکی جامعه نگر
 
دکتر سید کاظم ملکوتی دانشیار مدیر گروه و عضوهیات علمی دانشکده malakouti.kiums.ac.ir
دکتر رئوفه قیومی استادیار عضو هیات علمی دانشکده ghayoomi.riums.ac.ir
دکتر نوشین خادم الرضا استادیار عضو هیات علمی دانشکده khademolreza.niums.ac.ir
دکتر وحید راشدی استادیار عضو هیات علمی دانشکده rashedi.viumc.ac.ir
دکتر پویا فرخ نژاد استادیار عضو هیات علمی دانشکده farokhnezhad.piums.ac.ir
دکتر مهسا زارعی استادیار عضو هیات علمی دانشکده
zareii.miums.ac.ir
 
 

دفعات مشاهده: 2985 بار   |   دفعات چاپ: 117 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر