دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش پیشگیری از خشونت

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 833 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

پیشگیری از خشونت

  مسئول هسته:  دکتر جعفر بوالهری Bolhari.j@iums.ac.ir رزومه ابلاغ   دستیار : دکتر شهربانو قهاری    Ghahhari.sh@iums.ac.ir                                     رزومه