دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش پیشگیری از اعتیاد

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 829 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

پیشگیری از اعتیاد

مسئول هسته:  دکتر محمد باقر صابری زفرقندی Saberi.mb@iums.ac.ir رزومه   دستیار : دکتر رضا آرزومندان   Arezoomandan.r@iums.ac.ir   رزومه