دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش مطالعه هیجان و تنظیم هیجانی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 729 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

مطالعات هیجان و تنظیم هیجانی

مسئول هسته:  دکتر مژگان لطفی Lotfi.mo@iums.ac.ir رزومه ابلاغ   دستیار : دکتر بهروز بیرشک Birashk.b@iums.ac.ir رزومه