دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش نوروسایکولوژی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 985 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

نوروسایکولوژی

مسئول هسته:  دکتر محمدرضا پیرمرادی Pirmoradi.mr@iums.ac.ir رزومه ابلاغ   دستیار : دکتر علی اصغر اصغر نژاد فرید Asgharnejadfarid.as@iums.ac.ir رزومه