دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش کارکنان

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 810 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کارکنان

معاون پژوهشی: دکتر سید کاظم ملکوتی malakouti.k@iums.ac.ir رئیس اداره پژوهش: دکتر فهیمه فتحعلی لواسانی Fathalilavasani.f@iums.ac.ir مسئول دفتر معاون پژوهشی: سودابه طاهری research.tip@iums.ac.ir کارشناس پژوهشی: نغمه منصوری mansouri@car.iums.ac.ir کارشناس پژوهشی: الهه هماوندی Elahe2homa@yahoo.com