دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش مدیریت استرس و مداخله در بحران

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 797 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

مدیریت استرس و مداخله در بحران

کتابچه هسته ابزارهای روانشناختی فعالیتها   مسئول هسته:  دکتر محمود دهقانی Dehghani.m@iums.ac.ir   ا   دستیار : مهرداد کاظم زاده عطوفی   رزومه   <