دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش پیشگیری از خودکشی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 770 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

پیشگیری از خودکشی

  مسئول هسته:  دکتر سید کاظم ملکوتی Malakouti.k@iums.ac.ir رزومه ابلاغ   دستیار : دکتر بهروز قنبری رزومه