دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت آموزشی
  • معاونت اداری مالی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی


معرفی معاون
معرفی معاونت


کارشناسان واحدها


کمیته انضباطی


دانشجویی
فرهنگی

بایگانی بخش فعالیت ها

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 2,524 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

فعالیت ها

1-بررسی نقش ویژگی های ناسازگارانه شخصیت بر میزان گرایش به مصرف مواد 2-ررسی نقش پیش بین سلامت معنوی در سلامت اجتماعی دانشجویان علوم پزشکی ایران سال 95-96 3-ارزیابی محتوای اطلاعات آنلاین فارسی زبان مرتبط با حوزه سوء مصرف مواد مخدر: وب سایت ها و سرویس اشتراک ویدئو آپارات 4- مقایسه فراوانی الگوی مصرف مواد در بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی و بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی 5-بررسی همبستگی صفات و اختلالات شخصیت و میزان ادراک درد گزارش شده 6-تاثیر درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر 7- بررسی رابطه سلامت جنسی و سلامت معنوی در زنان مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی روان شناسی و روانپزشکی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان در سال 96 8-بررسی نقش ویژگی های شخصیتی و مشکلات تنظیم هیجان و سلامت روان در میزان گرایش به جراحی زیبایی 9-رابطه ی بین سبک مقابله ای، سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت و سیستم بازداری فعال سازی رفتاری با رشد پس از سانحه در مبتلایان سرطان سینه شهر تهران  10- ارزیابی مشکلات رفتاری در کودکان کاشت حلزون 11-اثرگذاری روابط ابژه و مکانیسم های دفاعی بر رشد پس از سانحه و ترس از تصویر بدنی در زنان نجات یافته از سرطان سینه شهر تهران  12-مقایسه ذهنیت های طرحواره ای و رویدادهای آسیب زای زندگی بین بیماران وسواسی با محتوای مذهبی و افراد مذهبی فاقد اختلال بالینی 13-رابطه بین مکانیزم دفاعی و سطح تحول ایگو با عود در مردان معتاد به مواد افیونی شهر تهران 14- اثر بخشی رویکرد چند وجهی اسلامی برعقاید وسوسه انگیز راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی و بهزیستی فردی مصرف کنندگان مواد افیونی 15-انطباق و بررسی ویژگیهای روان سنجی تست اعتیاد به اینترنت 16-ناتوانی در کنترل حین خوردن و نشانه های روانشناختی تنظیم هیجان سوگیری درونی شده وزن کیفیت زندگی روایی و پایایی 17- بررسی  روایی و پایایی نسخه فارسی آزمون ورزش کردن وسواسی بین نوجوانان 18- مقایسه نشانگرهای زمانی اعتیاد و به روز کردن حافظه فعال در سوء مصرف کنندگان مواد با افراد بهنجار 19-بررسی اثر بخشی مصاحبه انگیزشی بر عقاید وسوسه انگیز آمادگی برای تغییر معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون 20- رابطه معنویت با بهزیستی روانشناختی در سالمندان با درنظر گرفتن نقش واسطه ای خودشکوفایی 21- هنجاریابی و بررسی عاملی سیاهه خودگزارشی خودآسیب 22 -اثر بخشی مدیریت استرس شناختی رفتاری برکیفیت زندگی خودکارآمدی و آشفتگی در زنان دارای سرطان پستان 23  - بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس پیامد شوارتز 24-نقش الگو و کنترل عوامل محافظت کننده خانواده، همسالان، مدرسه، و همسایگان در پیش بینی رفتارهای انحرافی نوجوانان 25-هنجاریابی و بررسی عاملی سیاهه خودگزارشی خودآسیبی