دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش ابزارهای روانشناختی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 783 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

ابزارهای روانشناختی

    مسئول هسته:  دکتر محمد کاظم عاطف وحید Atefvahid.m@iums.ac.ir رزومه ابلاغ   دستیار : دکتر احمد عاشوری Ashouri.a@iums.ac.ir رزومه