دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش گروه بهداشت روان

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 143 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶ -

بهداشت روان

  نام و نام خانوادگی رتبه علمی سمت اجرایی ایمیل دکتر اصغرنژاد دانشیار مدیر گروه بهداشت روان دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان دکتر پیرمرادی استادیار معاون آموزشی گروه بهداشت روان دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان          Pirmoradi.mr@iums.ac.ir دکتر قهاری استادیار معاون پژوهشی گروه بهداشت روان دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان          Ghahhari.sh@iums.ac.ir دکترمعماریان استادیار عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان          Memaryan.n@iums.ac.ir دکتر لطفی استادیار عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان          Lotfi.mo@iums.ac.ir آموزش بهداشت و ارتباطات بهداشت روان جامعه نگر  مداخله در بحران بهداشت روان جامعه نگر طرح درس برای درس اموزش ارتباطات - به روز شده طرح درس کارورزی- به روز شده طرح درس مداخله در بحران- به روز شده اپیدمیولوژی-طرح درس14شهریور96 آمار و ورش تحقیق-طرح درس 14 شهریور96