دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان - انستیتوروانپزشکی تهران- مطالعه هیجان و تنظیم هیجانی
مطالعات هیجان و تنظیم هیجانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

مسئول هسته: 

دکتر مژگان لطفی                                     Lotfi.mo@iums.ac.ir
 

 

رزومه

ابلاغ

 AWT IMAGE

دستیار:

دکتر بهروز بیرشک                                       Birashk.b@iums.ac.ir

رزومه

 AWT IMAGE

کتابچه هسته مطالعه هیجان و تنظیم هیجانی

فعالیتها

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان - انستیتوروانپزشکی تهران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=35.23160.49677.fa
برگشت به اصل مطلب