دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- [اخبار پایگاه]
رونمایی فاز دوم توسعه سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی وزارت بهداشت

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۳ | 
رونمایی فاز دوم توسعه سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی وزارت بهداشت
 
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران:  به اطلاع می‌رساند فاز دوم توسعه سامانه علم‌سنجی اعضای هیأت علمی وزارت بهداشت رونمایی و در توسعه اخیر، اطلاعات اعضای هیات علمی در پروفایل Google Scholar  ایشان نیز به سامانه علم سنجی افزوده شد.
بدین ترتیب همکاران می‌توانند در صفحه اصلی سامانه علم سنجی به آدرس http://isid.research.ac.ir  با انتخاب دکمه Google Scholar و یا scopus در بخش میانی صفحه، اطلاعات و شاخص‌های اعضای هیات علمی را مشاهده، ارزیابی و رصد نمایند.
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=35.30035.54330.fa
برگشت به اصل مطلب