دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- [اخبار پایگاه]
همایش مشترک

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۵ | 
همایش مشترک "جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران" و "کرسی حقوق بشر یونسکو در ایران"
 
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران): همایش مشترک "جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران" و "کرسی حقوق بشر یونسکو در ایران" روز دوشنبه 20/6/1396 با عنوان سلامت روان زنان: افسردگی، آسیب به خود و خشونت در سالن سلام ساختمان کرسی صلح- دموکراسی واقع در ولنجک، میدان دانشجو، درب جنوبی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌گردد.  
 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=35.30035.54447.fa
برگشت به اصل مطلب