دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- [اخبار پایگاه]
به اطلاع می‌‌رساند جلسه شورای پژوهشی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان – انستیتو روانپزشکی تهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | 
برگزار می‌گردد
به اطلاع می‌‌رساند جلسه شورای پژوهشی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان انستیتو روانپزشکی تهران در رابطه با چهارمین فراخوان سال 1396 شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران روز چهارشنبه 20/10/96 از ساعت 99/13-00/11 در واحد مدیریت دانشکده با هدف بررسی طرح‌های پژوهشی ثبت شده در پژوهشیار دانشکده/انستیتو  برگزار می‌گردد.
 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=35.30035.60035.fa
برگشت به اصل مطلب