دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان - انستیتوروانپزشکی تهران- [اخبار پایگاه]
فراخوان طرح های پژوهشی در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران: مرکز تحقیقات سلامت معنوی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | 
فراخوان طرح های پژوهشی
 
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران: مرکز تحقیقات سلامت معنوی به منظور پاسخگویی به وظیفه تعیین شده از سوی واحد مدیریت دانش بالینی سلامت معنوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص تدوین بسته های مداخلات معنوی آمادگی خود را به منظور پذیرش طرح های پیشنهادی در خصوص "مداخلات معنوی در بلایا" اعلام می دارد.
علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت مرکز تحقیقات سلامت معنوی مراجعه نمایند و درخواست های خود را به ایمیل مرکز به نشانی  spritualhrc@iums.ac.ir   ارسال فرمائید.
لینک دسترسی به سایت مرکز تحقیقات سلامت معنوی           http://spiritualhrc.iums.ac.ir
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان - انستیتوروانپزشکی تهران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=35.30035.60048.fa
برگشت به اصل مطلب