دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان - انستیتوروانپزشکی تهران- [اخبار پایگاه]
برگزاری برنامه طراحی سوالات ایستگاه های آزمون MMI رشته روانشناسی بالینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۳ | 

 
برگزاری برنامه طراحی سوالات ایستگاه های آزمون MMI رشته روانشناسی بالینی در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

طراحی سوالات ایستگاه های آزمون MMI رشته روانشناسی بالینی در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان انجام شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران: روز چهارشنبه 13 تیر ماه سال جاری تیم طراحی سوالات ایستگاه های آزمون MMI در رشته روانشناسی بالینی با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه بهزیستی و توانبخشی در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان به طراحی سوالات و مشخص کردن ایستگاه های آزمون و نحوه برگزاری آن پرداختند.

 تهیه خبر: زهره راخ
تهیه عکس: سیدحسین سیدمحمدی

 

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان - انستیتوروانپزشکی تهران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=35.30035.66918.fa
برگشت به اصل مطلب