دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان - انستیتوروانپزشکی تهران- [اخبار پایگاه]
برگزاری جلسه بررسی کاهش آسیب های اجتماعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۳ | برگزاری جلسه بررسی کاهش آسیب های اجتماعی در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

جلسه بررسی کاهش آسیب های اجتماعی در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ‌دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران: جلسه بررسی کاهش آسیب های اجتماعی در ادامه جلسه قبلی بحث و بررسی و اقدام عملی در خصوص کاهش آسیب های اجتماعی در منطقه شمیرانات که با حضور خانم دکتر صادقی مشاور فرماندار منطقه شمیرانات و معاونین دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شده بود، روز چهارشنبه 13 تیر ماه سال جاری در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان تشکیل شد.
در این جلسه که دکتر سیدکاظم ملکوتی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران حضور داشتند، به بحث و بررسی در خصوص کاهش آسیب های اجتماعی پرداخته شد.


 تهیه خبر: زهره راخ
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان - انستیتوروانپزشکی تهران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=35.30035.66920.fa
برگشت به اصل مطلب