دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان - انستیتوروانپزشکی تهران- [اخبار پایگاه]
برگزاری جلسه مداخلات فناوری های نوین در حوزه سلامت روان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۳ | 


برگزاری جلسه مداخلات فناوری های نوین در حوزه سلامت روان در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

جلسه مداخلات فناوری های نوین در حوزه سلامت روان در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران: روز سه شنبه 12 تیر ماه سال جاری، جلسه مداخلات فناوری های نوین در حوزه سلامت روان با حضور اساتید دانشکده فنی دانشگاه تهران در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
این جلسه در راستای حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم به بررسی چهار طرح مربوط به مداخلات فناوری های نوین در حوزه سلامت روان اختصاص یافت و بررسی بیشتر به جلسات آینده موکول شد.

 تهیه خبر: زهره راخ
تهیه عکس: سیدحسین سیدمحمدی


 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان - انستیتوروانپزشکی تهران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=35.30035.66923.fa
برگشت به اصل مطلب