دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • ریاست
 • معاونت پژوهشی
 • معاونت آموزشی
 • معاونت اداری مالی
 • معاونت دانشجویی و فرهنگی
img_yw_news
دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰

برگزاری سخنرانی آنلاین دانشکده و گروه روانپزشکی توسط دکتر دنا بهمنی

سخنرانی آنلاین دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان و گروه روانپزشکی برگزار شد. ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

پخش جلسه زنده اینستاگرام توسط دکتر مهدیه صالحی

جلسات زنده اینستاگرام هر شب در هفته سلامت روان از صفحه دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان پخش می گردد. ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

مصاحبه با دکتر الهام شیرازی به مناسبت هفته سلامت روان

خبرنگار روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- با دکتر الهام شیرازی، متخصص روانپزشکی کودک و نوجوان گفتگو کرد. ..

ادامه...
img_yw_news
جمعه ۲۳ مهر ۱۴۰۰

پخش جلسه زنده اینستاگرام توسط دکتر امیرحسین جلالی

جلسات زنده اینستاگرام هر شب در هفته سلامت روان از صفحه دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان پخش می گردد. ..

ادامه...
img_yw_news
جمعه ۲۳ مهر ۱۴۰۰

مصاحبه با دکتر مژگان لطفی به مناسبت هفته سلامت روان

خبرنگار روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- با دکتر مژگان لطفی متخصص روانپزشکی کودک و نوجوان گفتگو کرد. ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰

پیشگیری از خشونت و خود مراقبتی برای زنان قربانی خشونت در خانواده

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰

جشنواره قرآنی هدهد

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

کارگاه طلاق عاطفی با تدریس دکتر شهربانو قهاری

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۰

قابل توجه کلیه دانشجویان جدیدالورود

زمان ثبت نام اینترنی ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰

برگزاری دومین جلسه شورای پژوهشی در سال ۱۴۰۰

دومین جلسه شورای پژوهشی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان – انستیتو روانپزشکی تهران در سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد. ..

ادامه...
 • img_yw_news
  شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

  کارگاه خانه و مدرسه در هفته سلامت روان با عنوان «مهارت های زندگی در کودکان»

  ..

  ادامه...
  img_yw_news
  جمعه ۲۳ مهر ۱۴۰۰

  کارگاه خانه و مدرسه در هفته سلامت روان با عنوان «زندگی بدون نظم کودکان در همه گیری کرونا»

  ..

  ادامه...
  img_yw_news
  پنجشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰

  کارگاه خانه و مدرسه در هفته سلامت روان با عنوان «فرزندپروری در همه گیری کرونا»

  ..

  ادامه...
  img_yw_news
  چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰

  کارگاه خانه و مدرسه در هفته سلامت روان با عنوان «اضطراب و وسواس کودکان در همه گیری کرونا»

  ..

  ادامه...
  img_yw_news
  سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰

  کارگاه خانه و مدرسه در هفته سلامت روان با عنوان «افسردگی در کودکان»

  ..

  ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰

برگزاری جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه تکتم حیدری دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

برگزاری جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه منا سیف دانشجوی ارشد بهداشت روان

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

برگزاری جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه محمدرضا مومنی دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

برگزاری جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه کامیار منصوری دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

برگزاری جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه فاطمه نظری دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی

..

ادامه...
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم