دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • ریاست
 • معاونت پژوهشی
 • معاونت آموزشی
 • معاونت اداری مالی
 • معاونت دانشجویی و فرهنگی
img_yw_news
دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰

برگزاری سخنرانی آنلاین دانشکده و گروه روانپزشکی توسط آقای اسدی

سخنرانی آنلاین دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان و گروه روانپزشکی برگزار شد. ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰

برگزاری سخنرانی آنلاین دانشکده توسط دکتر فاطمه کاشانی نسب

سخنرانی آنلاین دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان و گروه روانپزشکی برگزار شد. ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰

توصیه های قرآنی در هفته قرآن و عترت

. ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰

برگزاری سخنرانی آنلاین دانشکده و گروه روانپزشکی توسط دکتر شهرام محمدخانی

سخنرانی آنلاین دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان و گروه روانپزشکی برگزار شد. ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۰

برگزاری جلسه کرسی آزاداندیشی واکسیناسیون عمومی کرونا، موافقین و مخالفین

جلسه کرسی آزاداندیشی واکسیناسیون عمومی کرونا، موافقین و مخالفین در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد. ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰

برنامه حضور روانشناسان اداره مشاوره دانشجویان در خوابگاه های دانشجویی

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰

برنامه حضور پزشکان درمانگاه معاونت دانشجویی و فرهنگی

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۰

واکسیناسیون عمومی کرونا، موافقین و مخالفین

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۰

ترجمان دانش و اثربخشی پژوهش

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰

پیشگیری از خشونت و خود مراقبتی برای زنان قربانی خشونت در خانواده

..

ادامه...
 • img_yw_news
  چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰

  کارگاه آموزش نویسندگی

  ..

  ادامه...
  img_yw_news
  شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

  کارگاه خانه و مدرسه در هفته سلامت روان با عنوان «مهارت های زندگی در کودکان»

  ..

  ادامه...
  img_yw_news
  جمعه ۲۳ مهر ۱۴۰۰

  کارگاه خانه و مدرسه در هفته سلامت روان با عنوان «زندگی بدون نظم کودکان در همه گیری کرونا»

  ..

  ادامه...
  img_yw_news
  پنجشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰

  کارگاه خانه و مدرسه در هفته سلامت روان با عنوان «فرزندپروری در همه گیری کرونا»

  ..

  ادامه...
  img_yw_news
  چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰

  کارگاه خانه و مدرسه در هفته سلامت روان با عنوان «اضطراب و وسواس کودکان در همه گیری کرونا»

  ..

  ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۰

جلسه دفاع پایان نامه دکتری آرش جواهری برگزار خواهد شد

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰

برگزاری جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه تکتم حیدری دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

برگزاری جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه منا سیف دانشجوی ارشد بهداشت روان

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

برگزاری جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه محمدرضا مومنی دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

برگزاری جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه کامیار منصوری دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی

..

ادامه...
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم