دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • ریاست
 • معاونت پژوهشی
 • معاونت آموزشی
 • معاونت اداری مالی
 • معاونت دانشجویی و فرهنگی
img_yw_news
دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰

برگزاری جلسه رابطین روابط عمومی معاونت ها و واحدهای دانشکده 

جلسه رابطین روابط عمومی معاونت ها و واحدهای دانشکده با حضور سرپرست دانشکده در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد. ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰

حضور دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان در نشست مشترک مسئولان روابط عمومی دانشگاه ایران 

سرپرست روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران در نشست مشترک مسئولان روابط عمومی واحدهای تابعه از تکمیل زیر ساختها و ارائه برنامه های نوین خبر داد. ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰

برگزاری سخنرانی آنلاین دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان و گروه روانپزشکی توسط دکتر مصطفوی

سخنرانی آنلاین دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان و گروه روانپزشکی برگزار شد. ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰

پخش برنامه علمی چرخ شبکه چهار با حضور دکتر بنفشه غرایی

برنامه علمی چرخ شبکه چهار با حضور دکتر بنفشه غرایی پخش شد. ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰

برگزاری جلسه هم اندیشی گروه روانشناسی سلامت دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

جلسه هم اندیشی گروه روانشناسی سلامت دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان برگزار شد. ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

تهیه کتاب از نمایشگاه مجازی کتاب برای کتابخانه دانشکده

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰

سخنرانی آقای محمد نریمانی از مجموعه سخنرانی های گروه اعتیاد

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰

قابل توجه دانشجویان محترم

همراه داشتن کارت واکسن کرونا به دانشکده الزامی میباشد ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰

وبینار آموزشی فرصت‌ها، گرنت‌ها و فرایندهای پژوهشی برگزار خواهد شد

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰

برنامه علمی چرخ شبکه چهار با حضور دکتر بنفشه غرایی پخش خواهد شد

..

ادامه...
 • img_yw_news
  سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

  برگزاری کارگاه آموزشی مداخله کوتاه مدت در اقدام به خودکشی

  ..

  ادامه...
  img_yw_news
  چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰

  کارگاه آموزش نویسندگی

  ..

  ادامه...
  img_yw_news
  شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

  کارگاه خانه و مدرسه در هفته سلامت روان با عنوان «مهارت های زندگی در کودکان»

  ..

  ادامه...
  img_yw_news
  جمعه ۲۳ مهر ۱۴۰۰

  کارگاه خانه و مدرسه در هفته سلامت روان با عنوان «زندگی بدون نظم کودکان در همه گیری کرونا»

  ..

  ادامه...
  img_yw_news
  پنجشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰

  کارگاه خانه و مدرسه در هفته سلامت روان با عنوان «فرزندپروری در همه گیری کرونا»

  ..

  ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰

برگزاری جلسه گزارش دفاع پایان نامه مریم مجیدی نژاد دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۶ دی ۱۴۰۰

برگزاری جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه رعنا هاشمی دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۰

جلسه دفاع پایان نامه دکتری آرش جواهری برگزار خواهد شد

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰

برگزاری جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه تکتم حیدری دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

برگزاری جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه منا سیف دانشجوی ارشد بهداشت روان

..

ادامه...
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم