درمانگاه روانپزشکی

درمانگاه روانپزشکی
 درمانگاه پزشکی(دارویی) بزرگسالان و کودک و نوجوان
مراجعه کنندگان به این درمانگاه پس از تشکیل پرونده توسط پذیرش و ثبت مشخصات آنها به متخصص روانپزشک معرفی می شوند. پس از بررسی مقدماتی و اخذ شرح حال به درمان مراجعین می پردازند و کلیه مراحل انجام گرفته در پرونده بیماران ثبت می گردد. لازم به توضیح می باشد مراجعینی که نیازمند به مداخلات روانشناختی می باشند را به واحد روانشناسی ارجاع داده می شوند.
نحوه تنظیم وقت روزهای شنبه تا چهارشنبه از طریق تماس با شماره تلفن های ۶۶۵۵۱۵۱۵-۰۲۱ و ۶۶۵۵۱۶۱۶-۰۲۱

خدمات درمانگاه روانپزشکی
 درمانگاه روانپزشکی بزرگسالان(خاص مراجعین آزاد شرط سن ۱۶ الی ۶۰)
درمانگاه مراجعین قانونی(پزشک قانونی، دادگاه، راه آهن، دانشگاهها و ...)
درمانگاه فوق تخصصی روانپزشکی کودک و نوجوان (شرط سن ۳ الی ۱۵)
درمانگاه طب سالمندی 
درمانگاه تخصصی اختلالات جنسی
 

 

روانپزشکان درمانگاه شیفت صبحآقای دکتر محسن روشن پژوه
آقای دکتر مهدی درخشان نیا
آقای دکتر محمدباقر صابری
آقای دکتر منصور صالحی
آقای دکتر کاظم ملکوتی
خانم دکتر بهین آرامی نیا
خانم دکتر هلن شاه خواه
خانم دکتر مهدیه صالحی
خانم دکتر الهام شیرازی
خانم دکتر زهرا یدالهی
خانم دکتر پریسا پاکدل
خانم دکتر ندا جعفری
دکتر مریم نیک صولت
Title

دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
دانشکده علوم رفتاری و سلامت‌روان انستیتو روانپزشکی تهران قطب علمی روانپزشکی و روانشناسی بالینی کشور[بیشتر]
پیوندها
تنظیمات قالب