مسئول مرکز در EMRO:  خالد سعید     

  پست الکترونیک : saeedk@who.int


 پیشخوان فنی: الکساندررا فلیشمان       

  پست الکترونیک : fleischmanna@who.int
انستیتو روانپزشکی تهران به عنوان مرکز همکاری ‎ مشترک سازمان جهانی بهداشت در سلامت روان با طرح پیشنهادی آقای پروفسور نورمن سارتوریوس رییس دایره ارزشیابی و همکارشان آقای دکتر احمد محیط مشاور منطقه مدیترانه شرقی     (WHO/EMRO ) تأسیس شد. ارزشیابی مستقلی از برنامه بهداشت روان در نوامبر ۱۹۹۵ انجام گرفت و سپس روند ارزشیابی توسط مسئولان بهداشت روان زیر نظر مدیریت منطقه مدیترانه شرقی در اول ماه می در نظر گرفته شد. سرانجام در دوم ژوئن ۱۹۹۸ همزمان با ۱۲ خرداد ۱۳۷۷ این مرکز توسط دکتر حسین الجزایری مدیر منطقه مدیترانه شرقی گشایش یافت. با گشایش این مرکز در سال ۷۷ انستیتو روانپزشکی تهران به عنوان بازوی فنی و مشاور اصلی بهداشت روانی در سطح وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهداشت جهانی قرار گرفت تا جهت رفع نیازمندی¬های بهداشت روانی کشور مورد همکاری قرار گیرد. با توجه به فعالیت¬های مرکز و ارزشیابی آن از سوی EMRO در سال ۲۰۰۴ این مرکز تا سال ۲۰۰۷ مجدداً به عنوان مرکز همکاری¬های مشترک در بهداشت روان ابقا شد.این دفتر از سال ۷۷ فعالیت خود را با ریاست دکتر جعفر بوالهری آغاز کرد و به تدریج با همکاری برخی از همکاران هیئت علمی فعالیت¬های علمی این مرکز در ابعاد آموزشی – پژوهشی و انتشاراتی روند رو به گسترش را دنبال نمود. این مرکز هم اکنون یکی از مراکز شناخته شده منطقه مدیترانه شرقی در بهداشت روان است .
از سال ۲۰۱۲ دکتر سید کاظم ملکوتی به عنوان رئیس مرکز منصوب شد و همچنان با اعضای هیات علمی کار خود را ادامه می دهد. از سال ۲۰۲۰ ، با مدت زمان جدید به مدت چهار سال تأیید شده ایم.

 

تنظیمات قالب