دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت آموزشی
  • معاونت اداری مالی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی

برگزاری جلسه مجازی گزارش پایان نامه مرضیه یوسفی دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت روان

 | تاریخ ارسال: 1399/4/9 | 

جلسه مجازی گزارش پایان نامه مرضیه یوسفی دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت روان در سالن اجتماعات دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران؛ این جلسه روز دوشنبه نهم تیرماه سال جاری جهت فاصله گذاری اجتماعی به صورت مجازی تشکیل گردید.
اساتید راهنما، مشاور و داوران این پایان نامه دکتر علی اصغر اصغرنژاد فرید (استادراهنما)، دکتر مژگان لطفی، دکتر محمدرضا پیرمرادی (اساتید مشاور)، دکتر نادره معماریان و دکتر  شهربانو قهاری (اساتید داور) بودند.
عنوان پایان نامه مورد بررسی «پیش بینی میزان شکوفایی معلمان استان بوشهر بر اساس متغیرهای تعهد سازمانی، خودکارآمدی و رضایت شغلی» بود.
نتایج مطالعه نشان داد که بر اساس تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل معادلات ساختاری بین شکوفایی با تعهد سازمانی، رضایت شغلی و خودکارآمدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بر اساس یافته‌های جانبی، بین شکوفایی با میزان سابقه کار معلمان، جنسیت و وضعیت تأهل رابطه معناداری وجود ندارد.
همچنین تحلیل معادلات ساختاری نشان داد که مولفه‌های تعهد عاطفی، کار و پیشرفت در مورد شکوفایی دارای بیشترین ضریب بوده است.
در مورد ارتباط خودکارآمدی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر روی شکوفایی، تعهد سازمانی و خودکارآمدی بیشترین تأثیر و رضایت شغلی به عنوان متغیر دارای تأثیر کم، حاصل شد.

خبرنگار: مریم مهربانی
تهیه عکس: سید حسین سید محمدی
CAPTCHA

دفعات مشاهده: 179 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر