دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت آموزشی
  • معاونت اداری مالی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی

برگزاری جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه محسن علیزاده دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی

 | تاریخ ارسال: 1399/6/25 | 

جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه محسن علیزاده دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی در تالار دکتر سیاسی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران؛ این جلسه روز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه سال جاری جهت فاصله گذاری اجتماعی و رعایت پروتکلهای بهداشتی به صورت مجازی تشکیل گردید.
اساتید راهنما، مشاور و داوران این پایان نامه دکتر بنفشه غرایی (استادراهنما)، دکتراحمد  عاشوری، دکتر علی‌اصغر اصغرنژاد فرید (استاد مشاور)، دکتر محمود دهقانی و دکتر محمدرضا پیرمرادی (اساتید داور داخل) بودند.
عنوان پایان نامه این جلسه «پیش‌بینی صفات شخصیت مرزی بر اساس طرح‌واره‌های هیجانی و نقش واسطه‌ای شفقت به خود» بود.
این پژوهش بر روی نمونه ۲۷۰ نفری از جامعه دانشجویان شهر تهران اجرا شد.
طبق یافته های این پژوهش، خرده مقیاس های تایید، خودآگاهی هیجانی، کنترل، توافق، پذیرش،ارزش های والاتر و ابراز احساسات به صورت معناداری نمرات کمتر و طرحواره های گناه، قابل فهم بودن، نشخوار ذهنی و سرزنش بصورت معناداری افزایش نمره صفات شخصیت مرزی را پیش¬بینی می¬کردند.
نتایج این پژوهش نشان داد، طرحواره های هیجانی به صورت منفی و مثبت صفات شخصیت مرزی را پیش بینی می-کنند و متغیر شفقت به خود توان واسطه مندی بین صفات شخصیت مرزی و طرحواره های هیجانی را ندارد.

خبرنگار: مریم مهربانی
تهیه عکس: سید حسین سید محمدیCAPTCHA

دفعات مشاهده: 126 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر