دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت آموزشی
  • معاونت اداری مالی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی

برگزاری جلسه مجازی گزارش پایان نامه گزارش پایان نامه آرام جابری دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی

 | تاریخ ارسال: 1399/11/29 | 


جلسه مجازی گزارش پایان نامه گزارش پایان نامه آرام جابری دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران؛ این جلسه روز چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه سال جاری جهت فاصله گذاری اجتماعی به صورت مجازی تشکیل گردید.
اساتید راهنما، مشاور و داوران این پایان نامه دکتر محمود دهقانی(استادراهنما)، دکتر کمیل زاهدی تجریشی، دکتر فهیمه فتحعلی لواسانی (اساتید مشاور)، دکتر احمد عاشوری، دکتر علی اصغر اصغرنژاد فرید (اساتید داور) بودند.
عنوان پایان نامه مورد بررسی «مقایسه صفات طیف اتیسم، بهره همدلی  و نظام بخشی در مبتلایان به نارضایتی جنسیتی و افراد غیر مبتلا» بود.
در  این مطالعه‌ به مقایسه ویژگی‌های اوتیستیک و بهره‌ی همدلی و نظام‌بخشی افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی و افراد عادی پرداخته شد.
این پژوهش توصیفی، از نوع علی‌مقایسه‌ای است. نتایج آزمون t مستقل نشان داد بین صفات اوتیستیک  افراد عادی و افراد مبتلا به نارضایتی جنسیتی تفاوت معناداری وجود دارد و میانگین صفات اوتیستیک در افراد مبتلا به نارضایتی جسیتی بالاتر است. همچنین بین بهره همدلی افراد عادی و افراد مبتلا به نارضایتی جنسیتی تفاوت معناداری وجود دارد و میانگین بهره همدلی در افراد مبتلا به نارضایتی جسیتی پایین­تر است. بین بهره نظام بخشی  افراد  عادی و افراد مبتلا به نارضایتی جنسیتی تفاوت معناداری وجود ندارد.

خبرنگار: مریم مهربانی

 CAPTCHA

دفعات مشاهده: 132 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر