دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت آموزشی
  • معاونت اداری مالی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی

برگزاری جلسه مجازی گزارش پایان نامه گزارش پایان نامه نیکتا میرکریمی دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی

 | تاریخ ارسال: 1399/11/29 | 


جلسه مجازی گزارش پایان نامه گزارش پایان نامه نیکتا میرکریمی دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران؛ این جلسه روز چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه سال جاری جهت فاصله گذاری اجتماعی به صورت مجازی تشکیل گردید.
اساتید راهنما، مشاور و داوران این پایان نامه دکتر محمدرضا پیرمرادی (استادراهنما)، دکتر مجتبی حبیبی عسگرآباد، دکتر سیدامیرحسین جوادی (اساتید مشاور)، دکتر احمد عاشوری و دکتر فرشاد شیبانی (اساتید داور) بودند.
عنوان پایان نامه مورد بررسی «بررسی تغییرات توانایی شناختی حل مسئله و بی تفاوتی احساسی در بیماران دارای تومور مغزی قبل و بعد از عمل‌جراحی» بود.
با توجه به اینکه کارکرد­های گوناگون شناختی از جمله حل ­مسئله و همچنین تنظیم هیجانی و خلقی توسط شبکه های پیچیده نورونی مغز صورت می­گیرد، هرگونه اختلال در مغز می­تواند موجب اختلال در این شبکه ­ها شود. این اختلالات به طور مثال، می ­توانند توسط هرگونه تومور مغزی و یا دستکاری(جراحی) ایجاد شوند. بدین جهت، این مطالعه نیز جهت بررسی تغییرات توانایی حل­ مسئله و بی تفاوتی­ احساسی در بیماران دارای تومور مغزی در قبل و بعد از عمل جراحی صورت گرفت.
این مطالعه علی-مقایسه­ ای بر روی ۵۴ نفر از بیماران مبتلا به تومور مغزی در بیمارستان امام خمینی در طی ۶ ماه در سال ۹۹ انجام شد.
در ابتدا اطلاعات دموگرافیک بیماران ثبت شد. سپس از بیماران ارزیابی­های شناختی حل مسئله توسط آزمون برج لندن از مجموعه تست وینا و ارزیابی بی تفاوتی احساسی توسط مقیاس ارزیابی بی تفاوتی احساسی انجام شد. مجدداً ۱ ماه پس از جراحی ارزیابی توسط آزمون های مذکور تکرار شد.
آنالیز داده­ها توسط آزمون­های مربوطه به کمک نرم افزار آماری  انجام شد.
میانگین سنی این بیماران ۶۵/۳۶ سال بود و و تقریبا تعداد زنان و مردان برابر بود. بیشتر افراد تحصیلات زیردیپلم (۲۳نفر) داشتند. همچنین حدود ۷۶% از بیماران متاهل بودند. از نظر ویژگی های تومور، بیشترین تعداد تومورها در لوب فرونتال (۲۲ بیمار)، و از نظر بافت شناسی بیشترین تومورها به ترتیب مننزیوم، گلیوما و آدنوما بودند. ۳۴ نفر  از بیماران قبل از عمل و ۴۳ نفر از بیماران پس از جراحی نمره بالاتر از نقطه برش ۳۴ را در ارزیابی بی تفاوتی احساسی کسب نمودند. نمرات بی تفاوتی احساسی بیماران پس از عمل جراحی به طور قابل توجه و معنی-داری افزایش یافت. میانگین نمره کل حل مسئله بیماران یک ماه پس از عمل جراحی به طور معناداری کاهش یافت. تعداد خطا¬های بیماران در آزمون برج لندن بعد از عمل جراحی نسبت به قبل از آن، افزایش معنی¬داری را نشان داد. در مورد زمان انجام آزمون، هر چند زمان اجرا و زمان کل آزمون تغییرات معنی داری را نشان ندادند، اما زمان تاخیر آزمون به طور معناداری افرایش یافت. به طور کلی، توانایی حل مسئله بیماران یک ماه پس از عمل جراحی، فارغ از ویژگی های دموگرافیک بیماران، ویژگی­های بافت شناسی و یا مکان تومور به طور معناداری کاهش می­یابد.
همچنین، نمرات بی تفاوتی احساسی بیماران پس از عمل جراحی به طور قابل توجه و معنی­داری افزایش می­یابد. این نتیجه نشان­دهنده بی­انگیزه شدن بیماران پس از جراحی مغز می­باشد که خود این عامل می­تواند مسبب مشکلات بسیار و کاهش کیفیت زندگی بیماران گردد.
خبرنگار: مریم مهربانی

 CAPTCHA

دفعات مشاهده: 119 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر