دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت آموزشی
  • معاونت اداری مالی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی

برگزاری جلسه مجازی گزارش پایان نامه حسین نادری دولت آباد دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی

 | تاریخ ارسال: 1399/12/19 | 

جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه حسین نادری دولت آباد دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران؛ این جلسه روز سه شنبه ۱۹ اسفند ماه سال جاری به صورت مجازی تشکیل گردید.
اساتید راهنما، مشاور و داوران این پایان نامه دکتر احمد عاشوری (استادراهنما)، دکتر محمود دهقانی، دکتر علی اصغر اصغرنژادفرید (اساتید مشاور)، دکترکمیل زاهدی تجریشی و دکتر محمدرضا پیرمرادی (اساتید داور) بودند.
عنوان پایان نامه این جلسه «نقش تعدیل کننده تاب¬آوری در رابطه بین تنظیم هیجان و گرایش به خودکشی در افراد دارای نشانه¬های افسردگی» بود.
با توجه به اهمیت و ضرورت شناسایی عوامل موثر بر خودکشی در افراد افسرده، هدف این مطالعه بررسی نقش تعدیل¬کننده تاب¬آوری در رابطه بین تنظیم هیجان و گرایش به خودکشی در افراد دارای نشانه های افسردگی می¬باشد.
نتایج نشان داد که در بین نمونه¬ای ۱۸۸ نفری از دانشجویان، تنظیم هیجانی با تاب¬آوری، تاب¬آوری با گرایش به خودکشی و تنظیم هیجانی با گرایش به خودکشی رابطه معنادار دارند.
پژوهش حاضر از نقش تنظیم هیجان در پیش¬بینی گرایش به خودکشی و همچنین از نقش محافظت¬کننده و تعدیل-کننده تاب¬آوری قویا حمایت کرد. پژوهش حاضر نشان داد که با بهبود سطح تاب¬اوری در افراد می¬توان از پیامدهای کژتنظیمی هیجانی همچون گرایش به خودکشی جلوگیری کرد.

خبرنگار: مریم مهربانی
تهیه عکس: سیدحسین سیدمحمدی


 CAPTCHA

دفعات مشاهده: 155 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر