دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت آموزشی
  • معاونت اداری مالی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی

برگزاری جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه مهرنوش اقدسی دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت روان

 | تاریخ ارسال: 1400/6/29 | 

جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه مهرنوش اقدسی دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت روان در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران؛ این جلسه روز دوشنبه ۲۹ شهریور ماه سال جاری به صورت مجازی تشکیل گردید.
اساتید راهنما، مشاور و داوران این پایان نامه دکتر نادره معماریان (استادراهنما)، دکتر شهربانو قهاری، دکتر مژگان لطفی (اساتید مشاور)، دکتر مرتضی ناصربخت و دکتر  علی اصغر اصغرنژاد فرید (اساتید داور) بودند.
در این جلسه پایان نامه ای با موضوع «بررسی پدیده کودک همسری با تأکید بر ابعاد روانشناختی آن از دیدگاه ذینفعان و صاحب نظران» بررسی شد.
این پژوهش کیفی با رویکرد تحلیل محتوای ۱۳۹۹ انجام شد و مشارکت کنندگان پژوهش، شامل ۷ خانمی که زیر سن ۱۸ سال ازدواج کرده‌اند (در بازه ی سنی ۱۳ تا ۵۶ سال ) و ۹ نفر از ذینفعان و صاحب نظران (وکیل، روانشناس، روانپزشک، مددکار، فعال حقوق کودک و مدیر مدرسه) می باشد.
نمونه ها به روش هدفمند و با حداکثر تنوع وارد مطالعـه شـده بودنـد. داده ها با انجام مصاحبۀ عمیق و نیمه ساختاریافته جمع آوری و با رویکرد گرانهایم و لاندمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
یافته های این پژوهش در ۳ درون مایه اصلی و ۶ طبقه ۷ زیر طبقه دسته بندی شدند. ۳ مقوله ی اصلی شامل دلایل ازدواج در کودکی و نوجوانی،  تجربه ی کودک همسران بعد از ازدواج در و توانمند سازی افراد در مواجه با ازدواج زودهنگام است. 
نتایج پژوهش حاکی از این بود که ازدواج در کودکی و نوجوانی علاوه بر دلایل فرهنگی_قومی و  اجتماعی_اقتصادی میتواند دلایل روانی نیز داشته باشد. ازدواج زودهنگام شناخت، هیجان و رفتار افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هم می‌تواند به بعد روان افراد آسیب بزند و یا باعث رشد آن بشود. از طرفی به نظر می‌رسد آنچه که افراد در ازدواج زودهنگام تجربه می‌کنند، با باور های عمومی متفاوت است. باور های عمومی نشان از این دارد که کودک همسری در هر سنی آسیب زاست، اما یافته های این پژوهش علاوه بر تأیید اینکه کودک همسری به صورت یک پدیده ی آسیب زاست، حاکی از آن است که  هر چه سن پایین تر باشد آسیبی که به فرد وارد می‌کند بیشتراست، به طوری که در کودکی آسیب ها بیشتر و عمیق تر هستند و تمام زندگی بزرگسالی را درتحت تأثیر قرار می‌دهند، اما در نوجوانی این آسیب ها کمتر است و در موارد استثنا می‌تواند تأثیرات مثبت داشته باشد و کمک کننده باشد.

خبرنگار: مریم مهربانی
 CAPTCHA

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 39 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر