دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت آموزشی
  • معاونت اداری مالی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی

برگزاری جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه فاطمه نظری دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی

 | تاریخ ارسال: 1400/6/31 | 

جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه فاطمه نظری دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران؛ این جلسه چهارشنبه ۳۱ شهریور ماه سال جاری به صورت مجازی تشکیل گردید.
اساتید راهنما، مشاور و داوران این پایان نامه دکتر بنفشه غرائی (استادراهنما)، دکتر کمیل زاهدی تجریشی (استاد مشاور)، دکتر فهیمه فتحعلی لواسانی و دکتر احمد عاشوری (اساتید داور) بودند.
در این جلسه پایان نامه ای با موضوع «مدل یابی نشانه های وسواس فکری عملی براساس طرحواره های هیجانی، بدتنظیمی هیجانی، نشخوار فکری و اجتناب تجربی» بررسی شد.
این پژوهش نشان داد که نقش میانجی متغیرهای بدتنظیمی هیجانی، نشخوار فکری و اجتناب تجربی در ارتباط بین طرحواره های هیجانی درک و تأییدجویی و نشانه های وسواس فکری عملی به لحاظ آماری معنادار است. همچنین مدل پیشنهادی پژوهش (ارتباط طرحواره¬های هیجانی با نشانه¬های وسواس فکری عملی از طریق بدتنظیمی هیجانی، نشخوار فکری و اجتناب تجربی) از برازندگی خوبی برخوردار بوده و بهتر از مدل¬های جایگزین احتمالی می-تواند روابط بین متغیرها را تبیین کند.

خبرنگار: مریم مهربانی
 CAPTCHA

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 54 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر