دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت آموزشی
  • معاونت اداری مالی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی

برگزاری جلسه گزارش دفاع پایان نامه مریم مجیدی نژاد دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی

 | تاریخ ارسال: 1400/10/13 | 

جلسه مجازی گزارش دفاع پایان نامه مریم مجیدی نژاد دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران؛ این جلسه دوشنبه ۱۳ دی ماه سال جاری به صورت مجازی تشکیل گردید.
اساتید راهنما، مشاور و داوران این پایان نامه دکتر محمدرضا پیرمرادی (استادراهنما)، دکتر فرشاد شیبانی (استاد مشاور)، دکتر علی اصغر اصغرنژاد فرید  و دکتر فرشاد شیبانی (اساتید داور) بودند.
در این جلسه پایان نامه ای با موضوع «بررسی تأثیر تحریک الکتریکی فراجمجه ای (tDCS) بر سوگیری هیجانی، کاهش سرگردانی ذهن و بهبود عاطفه بیماران مبتلا به اختلال افسردگی» بررسی شد.
در این مطالعه آمده است: حوزه درمان و توان بخشی اختلال افسردگی کمتر از منظر کارکردهای شناختی بررسی شده است. به عبارتی، در تعریف و تجسم افسردگی، نشانه های هیجانی مثل احساس غم، پوچی، نا امیدی، کاهش علاقه¬مندی و لذت به عنوان شناخته شده¬ترین ملاک¬های تشخیصی محسوب می¬شوند، اما نقایص شناختی نیز از جنبه¬های مهم این اختلال به شمار می¬آیند که کمتر مورد توجه قرار گرفته¬اند. 
سوگیری هیجانی، سرگردانی ذهنی و تجربیات عاطفی متغیرهایی هستند به مبنای عصب شناختی آنها کمتر بها داده شده است و نتایج مطالعات پیشین متناقض است. 
هدف مطالعه حاضر بررسی نقش تاثیر تحریک فراجمجمه ای در ناحیه قشر خلفی – جانبی و شکمی – میانی پیش پیشانی بر متغیرهای نام برده شده بوده است. 
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تحریک الکتریکی فراجمجمه ای بر سوگیری هیجانی افراد مبتلا به اختلال افسردگی بی تأثیر بوده است، اما در زمان تحریک آندی قشرخلفی – جانبی و تحریک کاتدی قشر شکمی – میانی منجر به کاهش سرگردانی ذهنی آنها و بهبود عاطفه شان شد.
خبرنگار: مریم مهربانی
 CAPTCHA

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 38 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر