دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت آموزشی
  • معاونت اداری مالی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی

ارتباط مستقیم با رئیس دانشکده


کد رهگیرى این فرم: P1308-F1346-U0-N705754          
[ چاپ فرم ]

نام و نام خانوادگی
شماره تماس
پست الکترونیکی
متن پیام