دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت آموزشی
  • معاونت اداری مالی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی

فرم نظرسنجی ارباب رجوع


کد رهگیرى این فرم: P535-F533-U0-N606202          
[ چاپ فرم ]
مراجعه کننده محترم خواهشمند است به پرسشنامه زیر پاسخ مناسب ارائه فرمایید .امید است به یاری پاسخ های دقیق و بی طرفانه جنابعالی/سرکار عالی که از نظرما محرمانه تلقی خواهد شد، بتوانیم خدمات مطلوبتری را ارائه نمائیم
نام واحد ارائه دهنده:
تاریخ مراجعه:
مشخصات فردی:

توضیحات نام و نام خانوادگی جنس سن شغل تحصیلات تلفن
1-نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات چگونه بوده است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
2-نوع برخورد کارکنان در مواجهه با مشکلات احتمالی چگونه بوده است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
3- ارزیابی کلی شما از خدمات ارائه شده چگونه بوده است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
4- آیا کار در زمان مقرر و بطور مناسب انجام شده است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
5-آیا متصدی مربوط پاسخگویی مناسب داشته است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
مشخصات فرد یا افرادی که برخورد مناسب، نا مناسب و یا درخواست خلاف مقررات از جنابعالی داشته اند را مرقوم فرمائید

توضیحات نام و نام خانوادگی برخورد مناسب برخورد نامناسب درخواست خلاف مقررات
لطفا نظر و پیشنهاد خود را برای بهبود امور مرقوم فرمائید