دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت آموزشی
  • معاونت اداری مالی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی

معرفی اعضا

 | تاریخ ارسال: 1399/11/19 | 
سرپرست کمیته: دکتر نادره معماریان (متخصص پزشکی اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان) memaryan.niums.ac.ir
عضو شورای پژوهشی: دکتر مجتبی حبیبی (عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان)
کارشناس مسئول کمیته: خانم سودابه طاهری (کارشناس)
دبیرکمیته: خانم عطیه رضائی (دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی)
نمایندگان شورای مرکزی:
    خانم زهرا محمدی (دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی)
    خانم افسانه گراوند (دانشجوی کارشناسی ارشد سلامت روان)
    خانم فاطمه تاجیک (دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت روان)
    آقای میثم صالحی (دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت روان)


 

دفعات مشاهده: 5043 بار   |   دفعات چاپ: 226 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر