دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت آموزشی
  • معاونت اداری مالی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی

معرفی اعضا

 | تاریخ ارسال: 1399/11/19 | 
سرپرست کمیته: دکتر سیده صالحه مرتضوی (دکتری تخصصی پژوهشی سالمندشناسی و عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان) mortazavi.ss[ ]iums.ac.ir 

اعضای شورای پژوهشی: 
-    دکتر مجتبی حبیبی 
-    دکتر پویا فرخ نژاد 

کارشناس مسئول کمیته: خانم الهه هماوندی (کارشناس)

دبیرکمیته: خانم عطیه رضائی (دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی)

نمایندگان شورای مرکزی:
 خانم زهرا محمدی (دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی)
 خانم افسانه گراوند (دانشجوی کارشناسی ارشد سلامت روان)
 خانم فاطمه تاجیک (دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت روان)
 آقای میثم صالحی (دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت روان)
 

دفعات مشاهده: 5565 بار   |   دفعات چاپ: 266 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر